Bao Bì Nông Nghiệp - Công Nghiệp

Showing all 11 results

-33%

Bao Bì Ghép Phức Hợp

Màng Ghép OPP/MPET/PE

3,000 2,000
-11%

Bao Bì Ghép Phức Hợp

Túi PA/PE Hút Chân Không

70,000 62,000
-5%

Bao Bì Màng PE- PP- HD

Cuộn PE, PP Đóng Gói Tự Động

55,000 52,000
-67%

Bao Bì Ghép Phức Hợp

Cuộn Màng Ghép Đóng Gói Tự Động

3,000 1,000
-14%

Bao Bì Ghép Phức Hợp

Túi Đựng Trái Cây Tươi Sạch

50,000 43,000
-13%

Bao Bì Ngành Y Tế

Túi Đựng Rác Khổ Lớn

40,000 35,000
-13%

Bao Bì Ngành Y Tế

Túi Đựng Rác Sinh Hoạt

40,000 35,000
-19%

Bao Bì Nông Nghiệp - Công Nghiệp

Túi Nhựa Ươm Cây

52,000 42,000
-33%

Bao Bì Ghép Phức Hợp

Túi Đựng Hạt Giống

3,000 2,000
-3%

Bao Bì Màng PE- PP- HD

Túi Nhựa Pe Trồng Cây

60,000 58,000
-18%

Bao Bì Nông Nghiệp - Công Nghiệp

Bao Bì Nông Nghiệp Công Nghệ Cao

40,000 33,000

Gọi