000381
Views Today :
Total views : 254667

Màng Ghép OPP/MPET/PE

3,000 2,000

Nhóm bao bì có tính thẩm mỹ và thiết kế có sự lôi cuốn cao, đáp ứng cho cộng đồng doanh nghiệp ở các lĩnh vực thực phẩm, hóa chất, mỹ phẩm…

Gọi